Klimaarbejde i Aabenraa Kommune.

Mange danske kommuner er i dag klimakommune, hvor målsætningen er at reducere CO2-udslippet i kommunens virksomheder med årligt 2,5%. Dette var Aabenraa også i perioden 2010 – 2014. Desværre valgte det nye byråd at opsige denne aftale med Danmarks Naturfredningsforening. I Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa ser vi således gerne, at vor kommune igen bliver aktiv i klimaforebyggelsesarbejdet ved at inddrage alle kommunens borgere i klimaarbejdet, som det er tilfældet i efterhånden flere kommuner.

                      

Aabenraa Kommune har dog vedtaget en klimaplan for perioden 2015 – 17. Planen indeholder mange gode hensigtserklæringer uden nogle konkrete beslutninger. Således formuleres der hele tiden med, at kommunen vil undersøge muligheder for at støtte eller lave forskellige tiltag. Der er dog fremsat en vindmølleplan, men efter en ofte useriøs omtale i lokalpressen, er denne plan nu meget stærkt beskåret.

Kommunen arbejder således primært på tiltag vedrørende klimatilpasninger ved at bebyggelser, arealer mm. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter, styrende oversvømmelser, forsinkelse af afstrømninger og nedsivning. Bl.a. er der lavet en ombygning af øvre Slotsmølledam. Vi opfordrer derfor kommunen til ikke kun at lave klimatilpasninger, men også at være aktiv i klimaforebyggelsesarbejdet.

Er du interesseret i at være med at styrke arbejdet for et bedre klima, så meld dig til klimagruppen.

Oversvømmelse i Aabenraa
Massive regnskyl var skyld i oversvømmelser i hele Aabenraa Kommune. Beredskabet og de frivillige brandværn var på overarbejde med pumperne