Projekter og emnegrupper i DN Aabenraa

 

Projekter med lokal natur ( Naturgenopretning og fredning):

Ulla Lendal         

 tlf.:  74630593 lendal@nypost.dk

 

Projekt klimakommune:

Uwe Lindholdt  

tlf.: 29890603 uwelindholdt@gmail.com

 

Projekter med børn og unge:                  

Henning Joe Jensen.

Tlf. 22494129. info@henningjoejensen.com

 

Desuden findes der emnegrupper vedr.

1) Zonesager

2) Biodiversitet

3) Fredningssager

4) Miljøgodkendelser og VVM

5) Kommuneplaner og lokalplaner

6) Vandløb, søer, vandhuller og moser

6) Nyhedsbreve og afdelingsfolder

7) Web-redaktion

8) Arrangementer

Er du interesseret i at deltage i nogle af disse projekter eller emnegrupper, så kontakt;

Formand 

Lorens Bo Nielsen

Skomagerhusvej 2, 6340 Kruså

Tlf. 40370378

aabenraa@dn.dk