Regeringens naturpakke betyder et ekstra tilskud på 950.000 kroner til pleje af natur og genskabelse af vådområder i statsskovene i Aabenraa Kommune.

Pengene betyder, at vi får gennemført projekter, som vi ellers ikke ville have råd til.
Inge Gillesberg , skovrider

AABENRAA: Nåleskov bliver til løvskov, og et område i Hjelm Skov med døende asketræer omdannes til en sø.

Det er to af de projekter, som Naturstyrelsen Sønderjylland i bogstavelig forstand sætter i søen for penge, der er bevilliget via regeringens såkaldte naturpakke. I alt 30 millioner kroner uddeles til 150 forskellige natur- og fritidsprojekter over hele landet.

- Pengene betyder, at vi får gennemført projekter, som vi ellers ikke ville have råd til. For eksempel har vi områder, der tidligere har været brugt til pyntegrønt. Dem tynder vi nu kraftigt ud, og så planter vi løvtræer - fortrinsvis bøg - nedenunder, forklarer skovrider Inge Gillesberg.

I Hjelm Skov er Naturstyrelsens folk allerede i gang med gravemaskinerne for at omdanne et areal med asketræer til en sø, hvor naturen selv får lov at råde.

Det sker i området bag skovlegepladsen.

- Projektet betyder, at der er flere områder i vores skove, som nu kommer til at se ud som den oprindelige natur, understreger skovrideren.

Asketræerne i Hjelm Skov lider af svampesygdommen asketoptørre, der har angrebet asketræer over hele landet.

Naturstyrelsen har valgt nogle steder at blokere dræn og grøfter i de områder, hvor asketræerne langsomt dør hen. På den måde genopstår de oprindelige søer og moser.

 

Hjelm Skov er en artsmæssigt meget varieret skov med mange store gamle træer samt flere partier med amerikanske træarter som Thuja, Skarntydegran, Douglas og Nobilis. Den har altid været byens skov. Her lå festpladsen og Danmarks ældste kolonihaver Hjelmhaverne, der blev anlagt i 1831.