I visse sager har DN udtaleret / høringsret og bestyrelsen lægger et stort arbejde i at tage stilling til planer og projekter, som falder ind under denne ret. Ligeledes har foreningen ret til at klage over afgørelser og beslutninger, som den finder, muligvis er i strid med love og regler. Men DN vil også tit henvende sig til kommunen og påpege et problem, og derefter overveje kommunens svar.