Vores lokale frivillige gennemgår hvert år mellem 15.000 og 20.000 sager om året. Vi sender klager til Natur- og miljøklagenævnene i et par hundrede sager. Af dem vinder vi ca. 60 procent.