Jørgensgård Skov
Skoven grænser på en lang strækning op mod Aabenraa Fjord, og her finder man stejle og imponerende erosionsskrænter, hvor træerne skrider ned ad skrænterne og ud i fjorden. Strandbredden er relativt smal, stenet og ikke særlig velegnet til badning.
Bolderslev skov - en enestående naturskov i Danmark. Et rigt dyre- og planteliv, mange sjældne og fredede arter og stor forekomst af småbladet lind. Områdets urskovsagtige præg gør Bolderslev Skov til noget helt specielt. Siden 1999 fredet og udpeget af EU som Natura 2000-område.