Formand 

Lorens Bo Nielsen

Skomagerhusvej 2, Kollund 6340 Kruså

Tlf. 4037 0378

aabenraa@dn.dk

 

Næstformand

Aase Østergaard

Fjordvej 8, 6200 Aabenraa

Tlf. 4089 7599

aase50@mail.dk

 

Henning Joe Jensen,

Genner Bygade 8, Genner, 6230 Rødekro

Tlf. 2249 4129

info@henningjoejensen.com

                                                      

Uwe Lindholdt

Persillegade 2 b, 6200 Aabenraa

Tlf. 2989 0603

uwelindholdt@gmail.com

 

Jens Fürst Sørensen                                                                       

Lindedal 15, 6200 Aabenraa

Tlf. 4073 0637                                                                             

forel@mail.tele.dk

  

Hans Thill Nielsen

Rise Bygade 35, Rise, 6230 Rødekro

Tlf. 4183 0625

bordinghus@nielsen.mail.dk

 

Anne K. L. Thomsen

Kollundgårdvej 2, 6340 Kruså

Tlf. 5058 4521

19at53@gmail.com

 

Jette W. Frederiksen

Barsmark Bygade 71, 6200 Aabenraa

Tlf. 2043 5351

jette@outdoorstudio.dk

 

Bent Thestrup Nielsen

Hokkerupvej 9, Lundtoft, 6200 Aabenraa

Tlf. 2836 0727

bent.thestrup@gmail.com

 

Suppleanter:

 

Jacob Peter Jacobsen

Sønderhavvej 4, Hønsnapmark, 6340 Kruså

Tlf. 6166 9246

jacob.peter.jacobsen@gmail.com

 

Liselotte Johansen

Tækkerløkke 7, 6200 Aabenraa 

Tlf. 2444 2688

liselotte.johansen@teliamail.dk