Bjergsalamander er en padde. Salamanderen er vidt udbredt i Europa, mod syd mest i bjerge, deraf navnet, men også omkring Aabenraa. Bjergsalamanderen er fredet i Danmark. Mange nye vandhuller er lavet de seneste år for at hjælpe bjergsalamanderne.

Naturarbejde:

Etablering af nye søer og vandhuller

Naturgen­opretning

Naturpleje

Skovdrift og -certificering

Skovrejsning

Friluftsliv

Kulturhistorie, fredninger og landskab

Kæmpe Bjørneklo og invasive arter

Natura 2000 - Naturplaner

Naturbeskyttelse