Tinglev Mose.
Efter tørvegravning og senere afvanding blev der i 2003 gennemført et naturgenopretningsprojekt, idet vandstanden blev hævet med det formål at birkekrattet skulle forsvinde igen. I den nordlige og østlige del af mosen findes der mere åbne partier med rørskov.
Bjergskov - Sønderjyllands smukkeste overdrev
Et fredet og helt unikt område. Isen har formet landskabet. Området har flere natur- og kulturhistoriske seværdigheder og en spændende botanik.