Danmarks Naturfredningsforening har navn efter sin vigtigste aktivitet
ved stiftelsen i 1911. Naturfredning er stadig en af vores væsentlige
arbejdsområder, men i dag arbejder vi mere bredt for vores vision:
Danmark skal være et bæredygtigt samfund med et smukt og
varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.
I vores kommune arbejder vi for en generel forståelse og accept
af, at naturen ikke bare er til for vores, men også for dens egen
skyld. Dyr og planter er ikke kun et gode for os mennesker, men
skal selvfølgelig have plads, levesteder, lys og luft.

Vi arbejder for at frede de områder som er bevaringsværdige
og som risikerer at blive ødelagt eller forsvinde.
Vi arbejder for at oplyse om vores lokale naturs herligheder.
Vi arbejder for at miljøet ikke ødelægges af røg, støj eller møg.
Vi arbejder for at de lokale myndigheder i deres afgørelser
respekterer natur- og miljølovene.
Vi arbejder for en sund udvikling af samfundet, med skyldig
respekt for naturen og miljøet.

Vi arbejder for en god adgang til naturen for
alle, samtidig med at sårbare naturområder ikke ødelægges.
Vi arbejder også for at genskabe noget af den vilde natur, som er forsvundet i de seneste årtiers ofte hensynsløse og planløse udvikling.
Den lokale opbakning er vigtig for en privat og uafhængig forening, og derfor er dit medlemskab vigtigt.

Vi har derfor brug for hjælp fra vore medlemmer :

a) Har du lyst til at være aktiv medlem af afdelingsbestyrelsen 
b) Har du en ekspertise, som du gerne vil stille til rådighed for afdelingsbestyrelsen i enkeltsager
c) Har du observeret noget i naturen, der glæder eller bekymrer dig
d) Har du forslag til og gerne vil deltage i et konkret natur- og miljøprojekt
så vil vi være glade for din henvendelse.

Kontakt formanden Lorens Nielsen eller andre fra afdelingsbestyrelsen
Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis) er en 15-60 cm høj orkidé. Maj-Gøgeurt vokser i moser og andre sumpede områder som enge og kær.
DN-Aabenraa har flere gange lavet ture til orkideengene ved Margrethesøen.