Norreco A/S modtager lettere forurenet jord fra andre dele af landet samt forurenet jord fra Norge og Tyskland. Anlægget ligger oven på en tidligere grusgrav og losseplads, og har flere steder direkte forbindelse til grundvandet. Rundt om anlægget ligger Pors Å og en del større grusgravssøer.

 

Vi har i den anledning talt med Plan, Teknik og Miljø ved Aabenraa kommune, og har fremsendt en række spørgsmål, som vi venter svar på. Herudover har vi fremsendt et bekymringsnotat til alle politikere i Aabenraa Byråd. Notatet er blevet taget godt imod, og der er stillet yderligere spørgsmål til forvaltningen. I en artikel i Jyske Vestkysten d. 4. februar 24 forlyder det, at emnet skal behandles på et møde i Udvalget for Bæredygtig Udvikling d. 6. marts 2024.

Hvis man følger sagen om Nordic Waste ved Randers, kan man her se mange af de argumenter omtalt, som DN nævner i sit bekymringsnotat. Mangende VVM-analyse, ingen prøvetagning af vandet i de omkringliggende vådområder etc.

 

Anlægget er karakteriseret som et nyttiggørelsesanlæg, og det er planen, at bjerget af forurenet jord skal være 45 meter og omdannes til ski- og kælkebakke - har vi brug for det i Aabenraa kommune ? Hvis ikke  - stiller vi spørgsmålstegn ved om det reelt kan kaldes nyttiggørelse.

 

Du kan se hele bekymringsnotatet her.

 

Har du yderligere information om sagen eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DN på aabenraa@dn.dk eller ringe til Lorens Bo Nielsen på tlf. 40370378.