Nyhed

Årsmøde og grøn midtvejs-paneldebat mandag 4. september 2023

Mødet afholdes på Folkehjem, Aabenraa

I forbindelse med DN Aabenraas årsmøde afholdes der grøn midtvejs-paneldebat på Folkehjem, Aabenraa 


Mandag den 4. september 2023 kl. 19.00 


Vi har inviteret en politiker fra hvert parti i byrådet til at debattere den grønne status for Aabenraa Kommune. Hvad er der sket for miljø, natur og klima siden det nye byråd trådte til 1. januar 2022 og måske nok så vigtigt: hvad er der ikke sket ? 


Følgende emner kunne blive en del af debatten: 

• Klima - herunder klimakommune og klimaplan 
• Hav- og vandmiljø 
• Biodiversitet, vildere natur 
• Frednings- og byggesager
• Miljøtilladelser eller miljøgodkendelser herunder PFAS-politik i Aabenraa Kommune 

Men alle spørgsmål er velkomne. 

Kom og deltag i en spændende aften, hvor du får mulighed for at stille grønne spørgsmål til vores politikere. 

Følgende politikere deltager: Erwin Andresen, Michael Christensen, Jan Riber Jakobsen, Jan Køpke Christensen, Thomas Andresen og Erik Uldall Hansen.

Der vil blive serveret kaffe, og der vil være mulighed for at købe en vand eller øl. 

Alle er velkomne, medlemsskab af Danmarks Naturfredningsforening er ikke en forudsætning for deltagelse. Dog kan kun medlemmer stemme ved valg af bestyrelse.

Dagsorden for årsmødet foregår i henhold til vedtægterne.

Deltagelse er gratis, og du behøver ikke at tilmelde dig forud. 
Dog vil det være en hjælp, af hensyn til beværtningen, hvis du mailer til os på aabenraa@dn.dk, at du kommer. 

På DN Aabenraas vegne 

Lorens Bo Juel Nielsen 
DN Aabenraa