Nyttiggørelsesanlæg i Møgelmose - natur nu eller (igen) om 20-30 år?

Meldgaard har annonceret, at man vil etablere et rekreativt område i Møgelmose ved Bodum - ja, måske ?
Det primære formål er ikke at skaffe mere natur, men at blive af med med eller mindre forurenet jord på en billig måde.
De store tabere nu er, dels den unikke natur, der findes i Møgelmose og de omkringliggende arealer - moser, overdrev og mange fredede dyre- og plantearter og dels landskabet, som ændres voldsomt.
Taberne på længere sigt kan blive vores børnebørn og deres efterkommere - området indeholder fremtidige drikkevandsressourcer, som kan blive ødelagt af det deponerede, forurenede jord.
Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa lokalafdeling, har i det vedhæftede høringssvar og notat beskrevet, hvilke områder, der vil blive berørt, såfremt anlægget placeres i Møgelmose. 

Høringssvaret indeholder følgende emner:

- Brug af begrebet nyttiggørelsesanlæg
- Hensyn til naturen i området
- Hensyn til grundvandet – fremtidens drikkevand
- Hensyn til landskabelige interesser
- Generel problematik omkring jordtip
- Bilag: Miljønotat vedr. valgte metoder og indhold i afgrænsningsnotatet
 
Jeg håber, at du vil bruge et par minutter på at læse høringssvarene, og du er meget velkommen til at ringe for yderligere oplysninger.
Du kan læse høringssvar her.
Du kan læse miljønotat her.